Onderzoek pottenbakkersafval

15
maart
2022

Zo anders en toch hetzelfde.

Momenteel wordt er hard gepuzzeld met pottenbakkersafval afkomstig uit de opgraving Opstal in Oud-Turnhout. Uit de vele scherven komen enkele fragmenten van één of meerdere borden in roodbakkend aardewerk. De borden zijn onderaan voorzien van losstaande meerledige standvinnen. De binnenzijde heeft een geometrisch patroon aan de rand omlijnd in met de vinger aangebrachte brede sliblijnen. Nadien is het slib bedekt met loodglazuur wat een geel patroon geeft op een rode ondergrond.

Het bord uit Oud-Turnhout kan gedateerd worden rond 1375. Deze versieringsmethode is haast uitzonderlijk. Borden (of fragmenten ervan) met een gelijkaardige versiering werden ook gevonden bij opgravingen in Oudenaarde. Ook hier is de datering gelijklopend.

Bord Opstal

Boek: Koen de Groot, ‘Middeleeuws aardewerk’ (relicta Monografie 1), bordje uit opgraving Huis de Lalaing, Oudenaarde 
Foto: Wim Tiri, Erfgoeddepot Noorderkempen