Bouwkundige elementen

Het Erfgoeddepot beheert ook elementen van gerestaureerd of verdwenen bouwkundig erfgoed dat kenmerkend is (geweest) voor de stad Turnhout, zoals het oude stadhuis of het Kasteel van de Hertogen van Brabant. 
Het depot wil deze collectie verder uitbouwen binnen een regionale context. Daarbij wordt vooral gemikt op stukken afkomstig uit restauraties waarvan de bewaring een meerwaarde biedt voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Het kan ook gaan om elementen met een grote herinneringswaarde die kunnen gebruikt worden voor de ontsluiting naar een breder publiek. 
Het is daarbij belangrijk dat de herkomst op basis van documentatie kan worden vastgesteld. Voorbeelden hiervan zijn onder meer:

  • gebeeldhouwde stukken (bv. portieken of schouwen)
  • decoratieve elementen uit interieur of exterieur
  • opmerkelijk binnen- of buitenschrijnwerk
  • zeldzaam of kenmerkend bouwbeslag (bv. muurankers, fakkeldovers, oude huisnummers, deurbellen, oude sloten …)
  • monsters en stalen uit restauraties (bv. dendrochronologie, mortelresten, baksteensamples, vloertegels, stratigrafisch onderzoek)

Het Erfgoeddepot bewaart uiteraard ook de documentatie over deze collecties, zoals restauratieverslagen of gepubliceerde literatuur. Bovendien zijn de medewerkers altijd op zoek naar oude foto’s van kenmerkende gebouwen of straatbeelden. Die bieden immers een schat aan informatie bij bouwhistorisch onderzoek!