Archeologische collecties

Erfgoeddepot Noorderkempen bewaart naast de museale collecties ook integrale archeologische ensembles (vondsten en bijhorende onderzoeksdocumenten). De archeologische collectie vindt, net zoals de museale collectie, zijn oorsprong vanaf 1903. De Geschied- en Oudheidkundige Kring der Kempen telde enkele enthousiaste archeologen die verschillende prospecties en opgravingen uitvoerden, soms in samenwerking met het Rijksmuseum voor Geschiedenis (huidige Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis).

Barak archeologen De voornaamste historische collectieverwervers zijn Alfons De Laet en Eugène Surinx, Paul De Roye de Wychen, Louis Stroobant, Kanunnik J.E. Jansen en G. De Maeyer.
Een deel van de historische archeologische collectie wordt tentoongesteld in het Taxandriamuseum in de nieuwe vaste opstelling ‘Hotel Taxandria’.

Daarnaast bevat de collectie ook ensembles uit opgravingen en prospecties die de voorbije elf jaar in het werkingsgebied van de Archeologische dienst van de Antwerpse Kempen zijn uitgevoerd. Het opgravingsarchief is terug te vinden via Archiefbank Kempen.