Als vrijwilliger

Verpakken van documenten in  zuurvrije dozenHet depot kan dankbaar beroep doen op vrijwilligers die een aantal taken binnen de depotwerking vervullen. Ben jij geboeid door de geschiedenis van Turnhout of door archeologie? Of wil je mee helpen het onroerend erfgoed uit de regio en de collecties van de musea te bewaren voor de toekomst?

Contacteer ons!

Mogelijke taken voor vrijwilligers zijn:

  • Meewerken aan de digitalisering van de collecties (scannen en fotograferen).
  • Meewerken aan de registratie en het herverpakken van de collecties.
  • Helpen bij de digitalisering van oude registratiefiches (typen).