Deponeren

Archeologische ensembles en bouwkundige elementen

Bij Erfgoeddepot Noorderkempen kunnen archeologische ensembles (vondsten en onderzoeksdocumentatie) en bouwkundige elementen gedeponeerd worden die afkomstig zijn uit de regio: Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Hoogstraten, Kasterlee, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels, Rijkevorsel, Turnhout en Vosselaar.

bouwkundig erfgoedBij de opname van archeologische ensembles en bouwkundige elementen wordt gestreefd naar eigendomsverwerving. Het erfgoeddepot behoudt zich het recht om onder bepaalde omstandigheden aanvragen, die formeel beantwoorden aan de aanvaardingsvoorwaarden, te weigeren of door te verwijzen:

  • Indien het archeologische ensemble de verantwoordelijkheid of de draagkracht van het depot overstijgt.
  • Indien het archeologische ensemble specifieke bewaaromstandigheden verlangt die het depot niet kan garanderen.

In dit geval zal het erfgoeddepot hulp bieden bij het zoeken naar een geschikte bewaarplaats.

Meer informatie vind je terug in het reglement voor de overdracht van een archeologisch ensemble.

Een aanvraag tot deponering van een archeologisch ensemble doe je via dit formulier. Wil je dit graag als worddocument? Mail ons! 

Giften aan de musea en het Stadsarchief Turnhout

Het Begijnhofmuseum, het Taxandriamuseum, het Nationaal Museum van de Speelkaart en het Stadsarchief bewaren samen een erfgoedcollectie die de identiteit van Turnhout en de Antwerpse Kempen documenteert en illustreert. Heb je een historisch voorwerp of document dat deze collectie aanvult? Contacteer ons.
Samen met de stadsarchivaris bekijkt Erfgoeddepot Noorderkempen of het stuk past binnen de bestaande collectie.

Bronzen BacchusBinnen het verzamelbeleid hanteert Archief en Musea Turnhout deze principes:

  • Elke nieuwe aanwinst moet de museumcollectie inhoudelijk meer diepgang geven.
  • Kwaliteit en inhoud primeren boven kwantiteit en vorm: bij elke aanwinst zal men afwegen of het een sleutelstuk is voor de collectie en in welke toestand het zich bevindt.
  • Is de nieuwe aanwinst een uniek stuk? Zijn er dubbels in de collectie of is het al aanwezig in andere Belgische musea met gelijkaardige collecties?

De musea kunnen dus niet zomaar alle objecten opnemen. Elk aanbod wordt onderzocht en afgetoetst aan de criteria omschreven in het collectieplan:

  • De objecten zijn vervaardigd en/of gebruikt door een persoon of instelling die een onbetwistbare band heeft met Turnhout en/of de Antwerpse Kempen.
  • De objecten zijn vervaardigd in opdracht van, of speciaal gemaakt voor een persoon, groep van personen of instellingen uit Turnhout en/of de Antwerpse Kempen.
  • De objecten worden geïdentificeerd met een gebruiker of groep gebruikers uit Turnhout of de Antwerpse Kempen.
  • De archieven zijn gevormd door een organisatie, persoon of familie uit Turnhout of de Antwerpse Kempen, of met een onbetwistbare band met de stad of de Antwerpse Kempen.