Bruikleen

Erfgoeddepot Noorderkempen en de musea willen zorg dragen voor de ontsluiting van erfgoed: het archeologisch roerend erfgoed én het cultureel roerend erfgoed, inclusief de bijhorende onderzoeksdocumentatie. Dit gebeurt door (externe) tentoonstellingen en andere activiteiten of evenementen.

In functie van tentoonstellingen, permanente museale opstellingen en studieopdrachten kunnen objecten of archeologische ensembles tijdelijk uit het depot worden ontleend aan organisaties, instellingen en onderzoekers.
De voorwaarden voor de ontlening in het kader van tentoonstellingen zijn opgenomen in een bruikleenovereenkomst. Elke aanvraag wordt individueel beoordeeld. 

Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt een bruikleenaanvraag geweigerd:

  • De conserveringstoestand van het object laat niet toe om het op een veilige manier te transporteren, tentoon te stellen of te onderzoeken.
  • Het object is in bewaargeving bij Erfgoeddepot Noorderkempen. De bruikleenaanvraag moet gebeuren via de eigenaar.
  • Het object maakt deel uit van de basisopstelling van één van de musea.

Erfgoeddepot Noorderkempen zoekt alleszins mee naar alternatieven en verwijst door naar de juiste instellingen of personen.

De archeologische ensembles beheerd door het Erfgoeddepot Noorderkempen worden ter beschikking gesteld voor niet-destructief wetenschappelijk onderzoek door derden. Studie van de objecten ter plaatse krijgt de voorkeur. Bij een gespecialiseerd extern onderzoek, wil het depot overwegen de objecten in bruikleen te geven.